One comment on “Children of political prisoners demand freedom for their fathers

  1. Reblogged this on meandering and commented:
    Para sa mga anak na nasasabik sa ama, at para sa mga amang hindi lamang sariling anak ang pinag-aalayan, kundi para sa lahat ng anak na uhaw sa paglaya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s